Σεμινάριο φωτογραφίας στα Global Arts Studios

Τμήμα φωτογραφίας στα Global arts Studios

Τα μαθήματα φωτογραφίας καλύπτουν τις βασικές τεχνικές και αισθητικές αρχές της τέχνης αυτής δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση και βελτίωση της οπτικής αντίληψης των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα τρία κύρια στάδια μιας φωτογραφίας από τη σύλληψη της εικόνας και την ψηφιακή επεξεργασία της, μέχρι την παρουσίαση και επικοινωνία της. Ο σπουδαστής δημιουργεί το δικό του προσωπικό project και μέσα από τη δομημένη εικόνα επικοινωνεί με μια σύγχρονη ματιά τους προβληματισμούς του.

Τα θέματα αναφορικά:

• Εισαγωγή: Η ιστορία, η τέχνη και η τεχνική της φωτογραφίας
• Ανατομία της Φωτογραφικής Μηχανής
• Workshop: Pinhole Camera
• Masters of Photography
• Φωτογραφική Σύνθεση – Η Ματιά του φωτογράφου
• Προοπτική, Είδη Φωτός
• Workshop: Still Life, Portrait Photography, Light Painting, Street Photography
• Φωτογραφίζοντας με φλας
• Η φωτογραφία σήμερα
• Αστική Φωτογραφία και Φωτογραφία Δρόμου
• Χρωματική Ανάλυση & Φίλτρα
• Ο Ψηφιακός Σκοτεινός Θάλαμος
• Η δομημένη εικόνα
• Αυτοπροσωπογραφία
• Φωτογραφία τοπίου
• hdr, tilt, shift
• Η νυχτερινή φωτογραφία

Απόφοιτοί μας ήδη εργάζονται ως επαγγελματίες και καλλιτέχνες φωτογράφοι.

Pin It