Σωκράτης Λαμπρόπουλος

Σωκράτης Λαμπρόπουλος
M.A / B.A Διευθυντής Σπουδών GLOBAL ARTS STUDIOS

Ο Σωκράτης Λαμπρόπουλος ανακαλύπτει την αγάπη του για τις τέχνες γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία. Στην ηλικία των 6 ετών παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής. Αργότερα, στα μαθητικά του χρόνια, ασχολήθηκε με το θέατρο, τη μουσική και διακρίθηκε στη ζωγραφική σε διεθνή διαγωνισμό. Το 1995 δημιούργησε το 'Μουσικό σύνολο', χορωδία και ορχήστρα. Την ίδια περίοδο μαθήτευσε κοντά στο γλύπτη Νίκο Στέφο, σε σχέδιο και χρώμα, στην Αθήνα. Το 2000 μπήκε στη σχολή καλών τεχνών και τεχνολογίας του Middlesex University of London από το οποίο αποφοίτησε με άριστα, κοντά στον διεθνή εικαστικό, Νίκο Ναυρίδη και στην διεθνή εικαστικό Κατερίνα Αποστολίδου. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές πάνω στη σκηνογραφία, την οργάνωση καλλιτεχνικών παραγωγών και τον σχεδιασμό στο ίδιο πανεπιστήμιο αποκτώντας το M.A. in design με άριστη βαθμολογία και διάκριση για πρώτη φορά στα χρονικά αυτού του κλάδου. Ταυτόχρονα παρακολούθησε για 5 εξάμηνα, στο τμήμα θεατρικών σπουδών του πανεπιστημίου Αθηνών, το τμήμα σκηνογραφίας της μεγάλης σκηνογράφου, Λαλούλας Χρυσικοπούλου. Το 2003 δημιούργησε με τους Γιώργο Λαμπρόπουλο, Ελένη Πετροπούλου και Γιάννη Μούτσο την καλλιτεχνική εταιρεία Global arts και τα πολυθεάματα 'global ballet & concert' 2003, 'Ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων' 2004 και 'Modern city' 2005-2006. Την ίδια περίοδο σκηνογράφησε το έργο 'Τι σημασία έχει να είναι κανείς σοβαρός' του Όσκαρ Ουάιλντ σε σκηνοθεσία Διομήδη Φωτιάδη 2003 στην Αθήνα. Το 2006 ίδρυσε τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Global arts Studios. Το 2007 σκηνοθέτησε το θεατρικό έργο του Άλμπερτ Καμύ 'Η Παρεξήγηση' σε μετάφραση Γιάννη Θηβαίου. Το 2009 σκηνοθέτησε το χορόδραμα Romeo & Juliet σε μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ. Από τον Φεβρουάριο του 2007- 2010 διατέλεσε τακτικό μέλος του Πνευματικού και Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Κορινθίων. Επίσης, είναι μέλος Δ.Σ της Ενώσεως Κορινθίων. Ο Σωκράτης Λαμπρόπουλος έχει δημιουργήσει ζωγραφικούς πίνακες και video art που παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Αθήνα, έχει εκπονήσει πολλές ερευνητικές εργασίες πάνω σε εικαστικά θέματα, θεάτρου και σκηνογραφίας και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια από τη θέση του οργανωτή και του εισηγητή.

Socrates Lambropoulos MA / BA Director of Studies GLOBAL ARTS STUDIOS
Socrates Lambropoulos discovers his love for the arts in general from a very young age. At the age of 6 years attending painting. Later in his school years, he was involved with theater, music and excelled in painting at an international competition. In 1995 he created the 'Ensemble', choir and orchestra. During the same period he studied near sculptor Nikos Stefos in design and color, in Athens. In 2000 he entered the School of Fine Arts and Technology Middlesex university of London from which he graduated with honors, near the international artist, Nick Navridis and international artist Katerina Apostolidou. He continued his postgraduate studies on the scenography, the organization of artistic production and design at the same university gaining the MA in design with excellent marks and distinction for the first time in the history of this industry. Simultaneously monitored for 5 semesters, the Department of Theatre Studies, University of Athens, part of the great set design set designer, Laloulas Chrysikopoulou. Created in 2003 with George Lambropoulos, Helen and John Petropoulos Moutsiou artistic company Global arts and spectacle 'global ballet & concert' 2003, 'History of the Olympic Games' 2004 and 'Modern city' 2005-2006. During the same period skinografise project 'What does it matter to be a serious' Oscar Wilde directed by Diomedes Fotiadis 2003 in Athens. In 2006 he founded the independent study Global arts Studios. In 2007 he directed the play of Albert Camus 'The Misunderstanding' translated John Thebes. In 2009 he directed the ballet Romeo & Juliet with music by Sergei Prokofiev. From February 2007 - 2010 he was a member of the Cultural Center of the Municipality of Corinth. He is also member of the Union Board Corinthians. Socrates Lambropoulos has created paintings and video art presented in exhibitions and competitions in Athens has produced several research papers on topics arts, theater and stage design and has participated in conferences on the position of organizer and rapporteur.

Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Pin It