Κανονισμός λειτουργίας της Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου

Κανονισμός Λειτουργίας
Corinthian Photography Club - Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου
by Global arts Studios εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

1) Το Club λειτουργεί όλο το χρόνο και θα περιλαμβάνει 10 συναντήσεις από τον μήνα Σεπτέμβριο έως τον μήνα Ιούνιο.

2) Οι συναντήσεις αυτές περιλαμβάνουν παρουσιάσεις - εισηγήσεις από τον υπεύθυνο καθηγητή Αναστάση Πρωτοπαπά σε θέματα που αφορούν την φωτογραφία και προβολές εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

3) Επίσης, περιλαμβάνουν παρουσιάσεις των μελών που αφορούν την δουλειά τους ή ερευνητικές εργασίες που αφορούν την φωτογραφία ή γενικότερα θέματα της τέχνης που έχουν συνάφεια με αυτήν.

4) Μέλη στο Club μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από τα σεμινάρια φωτογραφίας στα Global arts Studios.

5) Νέα μέλη μπορούν να εισέλθουν ύστερα από παρακολούθηση των νέων σεμιναρίων.

6) Επίσης, νέα μέλη στην ομάδα μπορούν να εισέλθουν ύστερα από πρόταση τουλάχιστον δύο παλαιών μελών της ομάδας, παράδοση φακέλου εργασιών και τελική απόφαση από τον υπεύθυνο καθηγητή και την διεύθυνση της σχολής.

7) Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα μεταξύ τους και έχουν δικαίωμα προτάσεων όσον αφορά τις ερευνητικές και καλλιτεχνικές εργασίες της ομάδας.

8) Το Club είναι κομμάτι της σχολής Global arts Studios και η σχολή έχει το δικαίωμα της απόλυτης διαχείρισής του.

9) Υπεύθυνος για την λειτουργία και διεύθυνσή του είναι ο διευθυντής της σχολής Σωκράτης Λαμπρόπουλος.

10) Επίσης τελεί υπό την αιγίδα του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου τεχνών.

11) Η συμμετοχή στην Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου απαιτεί ετήσια εισφορά 120 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου φπα για κάθε μέλος. Η εισφορά μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις σε διάστημα τριών μηνών για την διευκόλυνση των μελών. Η ετήσια εισφορά είναι για την κάλυψη των εξόδων του διδακτικού προσωπικού και της σχολής καθώς και άλλων εξόδων για τις δράσεις του όπως είναι οι ενοικιάσεις χώρων.

12) Η σχολή έχει υποχρέωση να παρέχει από την μεριά της το χώρο και την υποδομή που χρειάζεται για τις συναντήσεις έως το σημείο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής.

13) Επίσης, έχει υποχρέωση να διοργανώνει τουλάχιστον μία έκθεση το χρόνο στην Κόρινθο ή αλλού για τους συμμετέχοντες ή μέρος αυτών. Την σχολή βαραίνει οικονομικά η διοργάνωση, η διαφήμιση και η υποδομή. Δεν την βαραίνει οικονομικά η παραγωγή των έργων.

14) Τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου έχουν υποχρέωση να παρευρεθούν σε τουλάχιστον 5 προγραμματισμένες συναντήσεις αλλιώς η διεύθυνση έχει το δικαίωμα της διαγραφής.

15) Τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη για τυχόν φωτογραφικές δράσεις «προβολής» εκτός λέσχης. Τυχόν τέτοιες δράσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις εν γένει δράσεις και λειτουργία της Λέσχης και δεν πρέπει να προσβάλουν το σύνολο των μελών.

16) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευγένειας στην κριτική τους και στις δημόσιες προβολές της όλης ομάδας.

17) Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μελών που δεν τηρούν τους παραπάνω όρους.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής σπουδών
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Corinthian Photography Club © 2012

Pin It